Výstavba bytového domu č.10, Plánické předměstí

Rekonstrukce WC a umýváren MŠ Studenstká

Přístavba základny SDH Klatovy – Luby

Bytové domy – Plánická ulice – Klatovy

Zatraktivnění areálu letního kina v Klatovech

Bytové domy – Mánesova ulice – Klatovy

Řadové domy Horažďovické předměstí – Klatovy

test